Imperium Romanum

Kalendarium

Daty Wydarzenia
753 r. p.n.e powstanie Rzymu
509 r. p.n.e. obalenie ostatniego monarchy (Tarkwiniusza Pysznego), powstanie republiki
450 r. p.n.e. spisanie prawa zwyczajowego, który zawarty zostaje w Prawie XII Tablic
264 r. p.n.e. zajęcie etruskiego centrum religijnego Wolsynie, dzięki czemu Rzym praktycznie zapanował nad całym Półwyspem Apenińskim
216 r. p.n.e. ogromna porażka dwukrotnie większej armii rzymskiej pod Kannami. Dzięki temu zwycięstwu Hanibal miał otwartą drogę do Rzymu
146 r. p.n.e. Rzymianie zrównali Kartaginę z ziemią
74 - 71 r. p.n.e. powstanie Spartakusa
49 - 45 r. p.n.e. wojna domowa, którą wygrywa Juliusz Cezar
15 marca 44 r. p.n.e. zabójstwo Juliusza Cezara (idy marcowe)
44 - 30 r. p.n.e. druga wojna domowa, którą wygrywa August
63 r. n.e. spalenie Rzymu przez Nerona
212 r. n.e. nadanie praw obywatelskich wszytskim wolnym mieszkańcom Imperium przez Karakallę
313 r. n.e. ogłoszenie edyktu mediolańskiego
395 r. n.e. podzielenie cesarstwa na dwie części: zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego
378 r. n.e. bitwa pod Adrianopolem
410 r. n.e. zdobycie Rzymu przez germańskie plemiona
476 r. n.e. obalenie ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa przez Odoakera