Imperium Romanum
foto

Armia

Armia antycznego Rzymu podlegała od początku swojego istnienia masie przekształceń. W momencie ukształtowania się państwa rzymskiego, wojsko tworzone było przez najmożniejszych obywateli.. Później zaczęło się to zmieniać, ponieważ w armii dominować zaczęły najbiedniejsze wartswy Rzymu. Ostatecznie armia ukształtowała się w II wieku p.n.e., kiedy to powołana została armia zawodowa. Obywatele zaczęli traktować służbę wojskową jako zawód.

W I wieku p.n.e. armia rzymska stała się jedynym czynnikiem siły w państwie rzymskim. Ambitni wodzowie, między innymi Sulla, Pompejusz Wielki, Juliusz Cezar,Oktawian August przy pomocy dobrze zorganizowanym legionom, zdecydowanie poszerzyli granice państwa rzymskiego.

Armia ta w dużym stopniu zadecydowała także o wybuchu wojny domowej w I wieku p.n.e. Profesjonalna armia z czasem zaczęła być uważana przez konsulów za ich gwardię przyboczną. Żołnierze związani ze swoim wodzem zaczęli dostrzegać w nim prawdziwego przywódcę (Pompejusz Wielki, Gajusz Juliusz Cezar). W efekcie doszło do rywalizacji o miano najsilniejszego człowieka w państwie, który będzie decydował o przysżłości „nieudolnej republiki„. Ponadto w pewnym sensie armia zawodowa doprowadziła do wykształcenia się nowej formy rządów, pryncypatu. W okresie cesarstwa całe wojsko rzymskie było w dyspozycji tylko i wyłącznie cesarza.